EUROPEISKA
MEDBORGAR-
INITIATIVET

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Skäl

att skriva under

för Tobak

Fri

Europa

Insamlade signaturer

0
  • 00Days

Dagar kvar

UPPMANING ATT UPPNÅ EN TOBAKSFRI MILJÖ OCH DEN FÖRSTA EUROPEISKA TOBAKSFRIA GENERATIONEN TILL 2030

Tobakspandemin är den främsta orsaken till dödsfall som går att undvika. Fimpar på stränder vållar miljöskador på havet och på djur och växter i havet, i skogen orsakar de bränder och förorenar mark och vatten. För att rädda nya generationer från att fastna i tobakberoende är det nödvändigt att, förutom att ta krafttag mot de miljöskador som orsakas av cigarettfimpar och bekämpa rökning, göra följande:

Tobacco pandemic is the first avoidable cause of death. Butts on beaches cause environmental damage to the ocean and its wildlife, in forests cause fires   and contaminate soil and water. To save the new generations from falling into tobacco addiction, in addition to acting forcefully against the environmental dangers caused by cigarette butts and fighting against smoking, it is necessary to:

Främja den första tobaksfria generationen i Europa fram till 2028, och sluta med försäljning av tobak och nikotinprodukter till personer födda 2010 eller senare.
 

Skapa ett europeiskt nätverk av tobaksfria och fimpfria stränder och flodbankar, så att dessa områden blir sundare och mer miljömässigt hållbara.
 

Promote the first tobacco-free European generation by 2028, ending the sale of tobacco and nicotine products to citizens born since 2010.
 

Create an European Net of tobacco-free and butts-free beaches and riverbanks, making this spaces more healthy and environmentally sustainable.
 

Inrätta ett europeiskt nätverk av tobaksfria och fimpfria nationalparker, så att de blir sundare och löper lägre risk för föroreningar och bränder.
 

Utvidga rök- och vejpningsfria områden utomhus, särskilt sådana där minderåriga vistas (parker, simbassänger, idrottsevenemang, idrottsanläggningar, föreställningar och uteserveringar).
 

Establish an European Net of tobacco-free and butts-free National Parks making them more healthy and reducing contamination and risk of fires. 
 

Eliminate tobacco advertising and presence in audiovisual productions, social media, specially addressing covert advertising through influencers and product placement.
 


Undanröja tobaksreklam och tobaksförekomst i audiovisuella produktioner och sociala medier, med särskild uppmärksamhet fäst vid smygreklam genom influerare och produktplacering.


Finansiera projekt för forskning och utveckling (FoU) om sjukdomar orsakade av tobaksbruk för att förbättra prognosen för dem och göra dem möjliga att bota.


Extend outdoor smoke and vapor free spaces, especially those frequented by minors (parks, swimming pools, sports events and centers, shows and restaurants terraces).


Finance R&D projects for diseases caused by tobacco use to improve their prognosis and make them curable.

Du som är europeisk medborgare, använd din rätt enligt EU:s konstitution för att göra skillnad för dig, dina nära och kära och för nästa generation! Genom att underteckna detta initiativ kan du aktivt bidra till en frisk befolkning, en hälsosam miljö och ett hälsosamt Europa.

Be an European Citizen and use your right as defined by the EU Constitution to make a change for you, for your loved ones and for the next generation. By signing this initiative you could actively contribute to a healty population, a healthy environment, a healthy Europe.


Detta är vårt europeiska medborgarinitiativ för ett Tobaksfritt Europa - QR-kod. Tanken är att erbjuda ett enkelt sätt att dirigera de europeiska medborgarna till Europeiska kommissionens signaturinsamlingssida genom att skanna med mobiltelefonens kamera.

Detta är gratis att använda i material som främjar vår kampanj av alla europeiska organisationer efter att ha begärt skriftligt godkännande från arrangörerna


När ett initiativ når 1 miljon validerade underskrifter är Europeiska kommissionen skyldig att svara och vidta åtgärder. Vem kan skriva under? Alla EU-medborgare som är tillräckligt gamla för att rösta i valet till Europaparlamentet.

ORGANISATÖRER:

SUPPORTÄRER:

Vill du engagera dig?
Behöver du mer information?
För alla frågor relaterade till det europeiska medborgarinitiativet – Tobaksfritt Europa, kontakta oss!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org

Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions